HungarianMagyarRomanianRoEnglish (UK)

Informaţii utile

537005, Atid, 

Str. Principală. 469.

jud. Harghita

Tel:0266-226201

Fax: 0266-226259 

comunaatid@yahoo.com

INFO

Numarul unic pentru
apeluri de urgenta este 112

 112

 

Facebook Like Box

Publicaţie

În 22 martie este Ziua Internațională a Apei.


Cu această ocazie am organizat acțiunea județeană "Ape și maluri curate", la care vor participa 17 localități:
Atid, Avrămeşti, Bălan, Căpâlniţa Corund, Cristuru Secuiesc Dealu, Ditrău, Gălăuţaş, Lăzarea Porumbeni, Sărmaş, Sânmartin, Subcetate Topliţa, Vlăhiţa, Voşlobeni.

Acțiunea va continua de Ziua Pământului în mai multe localități.

Participă și TU! Contribuie la un mediu înconjurător mai curat și mai frumos!

Közlemény

kokarda

Etéden március 15-én az ünnepi megemlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharc áldozatairól és hőseiről d.e. 10 órától felvonulással kezdődik a Jósika Miklós Általános iskolától a helyi katolikus templomhoz, ahol Jósika Miklós emlékplakettjének a megkoszorúzására kerül sor, majd az ünnepi műsorok a református templom előtt folytatódnak 11 órától.

 

Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!

Meghívó

Tisztelettel meghívjuk a Székelyföldi Akadémia című rendezvényünkre 2016. október 20-án, csütörtökön, az etédi Polgármesteri Hivatal épületébe.

 

Rendezvényünkön önkormányzati-, civil szervezeti vezetők és munkatársak, valamint olyan meghívottak vesznek részt, akiket érdekel a helyi problémák megoldása, a fenntartható településfejlesztés, valamint a közösségépítés is.

 

Hargita Megye Tanácsa és Etéd község önkormányzata által közösen szervezett rendezvény célja, hogy a meghívott résztvevőket bevonja a székelyföldi közösségi élet formálásába.

 

A rendezvény az alábbi program szerint zajlik:

 

16:00 – 16:10 óra: Köszöntő

16:10 – 16:30 óra: A Székelyudvarhelyi Hagyományőrző Forrásközpont kiadványainak bemutatója: “Hagyományos életmód a mindennapokban” valamint “Székely jelképek pecséten, címeren” (előadó: P. Buzogány Árpád, a Forrásközpont munkatársa). Kérdések, válaszok. Beszélgetés a témáról.

16:30 – 16:50 óra: Fiatalok boldogulása itthon - Helyi értékeink újraértékelése
16:50 – 17:10 óra: A vidéki életben rejlő lehetőségek - Jó gyakorlatok és példák
(előadó: Pál Zoltán, Slow Tours Transylvania, igazgató).

 

Kérdések, válaszok. Beszélgetés a témáról.

 

Köszönjük, hogy megtisztel jelenlétével!

Októberi eseményekre emlékeztek Etéd községben!

Etéden az októberi hideg ellenére, értékteremtő egyházi, kulturális és sporteseményekre került sor. A szombati esős reggel csendjét Etéd utcáin a Székelykeresztúri Polgári Fúvószenekar (1895) hangja törte meg, akiket az erdőszentgyörgyi 6. Württemberg huszárok követtek az Udvarhelyszéki lovasokkal együtt. Az esős utcákon vonuló seregnek, a falu lakói számos helyen terítettek asztalt és kínálták meg a felvonuláson résztvevőket.


A református templomban 10 órától ünnepi istentiszteletre került sor, ahol a református gyülekezet egykori lelkésze, Mike Miklós hirdette az igét. Ezt követően Etéden született néhai Donáth László, Zádokfakűrt című kötetének bemutatójára került sor, valamint az újonnan kialakított Donáth László emlékszoba felavatására, ahol az Etédi Jósika Miklós Áltatlános Iskola diákjainak műsorát tekinthettük meg. Az emlékszoba felavatását követően a résztvevőket szeretetvendégségre hívták a református gyülekezeti terembe, ahol Donáth László Szegény bolond című novellájának megfilmesített változatát vetítették le.


A nap további részét lovas program töltötte ki a Peszente-tetőn, ahol az Udvarhelyszéki vágta idei utolsó futamát szervezték meg. Rengeteg érdeklődő vett részt az eseményen a környék településeiről. Hideg és kellemtelen idő ellenére sikeres volt a rendezvény. Reménységeink szerint igazi hagyományteremtő alkalom volt a Peszente-tetőn megszervezett lovas nap.


Vasárnap a megemlékezésre fektették a hangsúlyt. Reggel 10 órára a református templom harangjai, emlékezni hívták a falu lakosait. Az ünnepi istentiszteleten Kántor Csaba, a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye esperese hirdette az igét. A megemlékezés célja az volt, hogy emléket állítson az 1916. szörnyűségeinek áldozatul esett ártatlan embereknek. A mai nemzedék tartozik azzal, hogy őrizze és ismerje 1916 októberének eseményeit és az áldozatok neveit, és sorsát legalább annyira, amennyire azt korabeli leírásoktól, történelmi feljegyzésekből megismerhető. Éppen ezért a megemlékezésen általános történeti ismertető is elhangzott: Szász Tibor András, felsősófalvi református lelkipásztor rövid előadásban ismertette az 1916-os székelyföldi, különösen pedig a sóvidéki eseményeket. A rövid történelmi bevezető után leleplezték azt az emléktáblát, amelyen 24 etédi és 1 küsmödi áldozat neve szerepel. Ezt követően ünnepi beszédet mondott Sógor Csaba európai parlamenti képviselő és Szőcs László, Etéd Község polgármestere.


Az Etédi Jósika Miklós általános Iskola diákjainak előadásában egy pillanatra megelevenedtek előttünk a menekülni kényszerülő székelyek, „amint (…) beláthatatlan karavánokat alkotva vonultak kifelé, elhagyva tűzhelyüket, mindenüket”. A gyermekek műsora az Etédi Katolikus Plébánia Historia Domusanak az 1916-os eseményeket tartalmazó feljegyzései alapján idézte meg az eseményeket.
Ez után az új emléktábla megkoszorúzása következett, majd a himnuszok eléneklésével és áldással zárult az istentisztelet.


Istentisztelet után közös ebéddel várták az ünneplőket az etédi kultúrotthonban, majd délután két órától Siklódon folytatódott tovább a megemlékezés, ahol Kis Károly hirdette az igét. A templomi megemlékezést követően a műsor a világháborús emlékműnél folytatódott, ahol a koszorúzás és ünnepi beszédek után a Nagy Lajos által vezetett siklódi férfikórus műsorát tekinthettük meg.

 

Képes beszámoló:

 

Lovas nap, ünnepi istentisztelet és Donáth László könyvbemutató Etéden:

 

 

A vágta fentről:

 

14500694_1130926480330694_296268291575974702_o.jpg14543899_1130926506997358_7991893797466299157_o.jpg14560167_1130926476997361_3616007276671923736_o.jpg

 

Megemlékezés az I. világháború civil áldozataira:

 

 
Megemlékezés Siklódon:
 

ANUNT DE ATRIBUIRE

ROMANIA

JUDETUL HARGHITA

COMUNA ATID

Nr. 4249/06.09.2016

ANUNT

de atribuire a contractelor de finantare in cadrul Sesiunii de seleclie, exclusiv proiecte culturale, culte religioase si sport

In urma selectiei publice de proiecte, organizate de Comuna Atid— in cadrul Sesiunii I - proiecte culturale, culte religioase si sport a programului de acordare finantari nerambursabile in anul 2016 din bugetul Comunei Atid, pentru activitati non-profit de interes local, conform –  prevederilor Legii Nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru nonprofit de interes general, cu modificari si completari ulterioare prin Hotararile Consiliul Local Atid Nr. 16, 17, 18 din anul 2016 s-au atribuit urmatoarele contracte de finantare nerambursabile:

Programului anual de sprijinire a a activităţilor sportive în comuna Atid pe anul 2016:

-          Nu a fost depus nici o cerere de finantare

Programului general de finantare nerambursabila a programelor, proiectelor si actiunilor culturale pe anul 2016:

Nr. crt

Denumirea solicitantului

Denumirea proiectului

Suma acordată

1.

ASOCIATIA PENTRU COPII DIN COMUNA ATID – ETÉD KÖZSÉG GYEREKEIÉRT EGYESÜLET

Dansul popular in satul Atid

2630

2.

ASOCIATIA PENTRU COPII DIN COMUNA ATID – ETÉD KÖZSÉG GYEREKEIÉRT EGYESÜLET

Dansul popular in satul Criseni

2630

 

TOTAL

 

5269

Programului anual de sprijinire a cultelor religioase recunoscute de lege care îşi desfăşoară activitatea în Comuna Atid, pe anul 2016:

Nr. crt

Denumirea solicitantului

Denumirea proiectului

Suma acordată

1.

-         PAROHIA UNITARIANA INLACENI

Lucrari de renovare la casa parohiala Inlaceni

6.000

2.

-         PAROHIA REFORMATA ATID

Reparatii la cladirea lacasului de cult al parohiei Atid

17.000

3.

-         PAROHIA REFORMATA CRISENI

Reparatii capitala la biserica reformata Criseni

12.000

 

TOTAL

 

35.000

Datorită neîndepălinirii criteriilor minime de calificare stabilite prin program, au fost declarate neeligibile următoarele propuneri de proiecte :  Nu este cazul

Atid la data de 06.09.2016

PRIMAR

Szőcs László

Székelyföldi kirándulás - beszámoló

Történelmünk– különösképp Székelyföld- megismerése fontos, Székelyföld földrajzi, történelmi, biológiai ismereteinek gazdagítása, tájainak megismerése volt a célunk a kirándulás megszervezésekor. Csak így van lehetőségünk, hogy a felbecsülhetetlen nemzeti értékeink ne sorvadjanak el, hogy apáról fiúra szálljanak. 2016. június 22-én várt az autóbusz az iskola előtt, amire 4 diák és kísérő tanár ült fel, hogy Sepsiszentgyörgyre menjünk két kiállítást megnézni.

    A kirándulást az Etéd község Gyerekeiért Egyesület és a helyi Jósika Miklós Általános Iskola szervezte. A község VI-VII osztályosai –akik Székelység történelme tantárgyat tanulják- diákjai (kiegészítve pár IV-V. osztályossal) vettek részt a kiránduláson.  
A kirándulás útvonala Etéd- Székelykeresztúr - Földvár- Előpatak - Sepsiszentgyörgy volt. Visszafele a betervezett Nyergestetői megállót közös megegyezéssel az őszre halasztottuk.
    Sepsiszentgyörgyön meglátogattuk a Székely Nemzeti Múzeumot, Múzeum, mely teljes egészében a székelység hagyományainak, és történelmének a bemutatására koncentrál. Itt a diákok örömmel fedezték fel azokat az eredeti tárgyakat, melyeket órán megnéztünk a tankönyvben (őskori tárgyak, vár makettek, Gábor áron egyetlen megmaradt rézágyúja stb..). Megismerhették a székelyek szokásait, hagyományait, milyen tárgyakat használtak régen. Az alagsorban pedig láthatták Székelyföld legnagyobb és legösszefüggőbb természetrajzi kiállítását. Az elmaradhatatlan csoportkép után egy kis városközpontnézés következett, majd a kirándulás másik érdekes látnivalója következett a Székelyföldi Vadászati Kiállítás, mely az ú.n. Bene-Házban volt látható. Itt életnagyságban láthatóak voltak Székelyföld állatai és természetes környezetükben. A ráadás két teremnyi Afrika állatai kiállítás volt, melyet a gyerekek nagyon kedveltek. A bátrak részt vettek egy virtuális vadászaton is.
    A kirándulás sikeres lebonyolításáért köszönetet mondunk a Románia Magyar Demokrata Szövetségnek, főtámogatónknak a Communitas Alapítványnak. A rendezvényt még támogatta az Etéd község Gyerekeiért Egyesület és az etédi Református Egyházközség, melyet ezúttal is nagyon szépen köszönünk.
                                    

Tiboldi Sándor
Programfelelős

 

20160622_123117.jpg20160622_131418.jpg20160622_142500.jpg

Száll az ének szájról szájra népdalvetélkedő

szallazenek    

     Népi hagyományaink - mint amilyen a népdal is- megismerése, ápolása azért fontos, mert csak így tudjuk továbbvinni a szépet, a jót, a megbecsülendőt. Csak így van lehetőségünk, hogy a felbecsülhetetlen nemzeti értékeink ne sorvadjanak el, hogy apáról fiúra szálljanak. 2016. május 13-án XII. alkalommal került sor az immár hagyományossá váló Száll az ének szájról szájra népdalvetélkedőre.

    A vetélkedőt az Etéd község Gyerekeiért Egyesület a helyi Jósika Miklós Általános Iskola és a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont szervezte. E rendezvény a zene, a tánc, a hagyományőrzés ünnepe.  Három korosztály diákjai (Előkészítő osztály- II. osztály, III. osztály - IV.osztály és V.-VIII.) mutatták meg a népdaltudásukat az Etéd környéki 13 általános iskolából.
     Korosztályonként 8-10 gyerek énekelte el kedvenc népdalát és a saját népdalgyűjteményét elhozva a zsűri által kiválasztottat is. Minden korcsoportból az első három tanuló kapott díjat, valamint a két kimagasló teljesítményt nyújtó diák az egész mezőnyből. Kiosztódott még 2-2 dicséret is. Az idei versenyen két korosztályban is több I., II és III díjat osztottak.
     A díjkiosztás után minden résztvevő elfogyasztotta a jól megérdemelt ebédet.
    A korosztályok közötti szünetekben közös népdaléneklésre került sor és felléptek a helyi iskola furulya együttese, és a székelykeresztúri Kispipacsok néptáncegyüttes is. A népdalvetélkedőn szép számban részt vett a falu felnőtt lakossága is.
Az etédi kultúrotthon a faluból kölcsönzött népművészeti tárgyak segítségével volt díszítve, amely így egy régi hagyományos érzést árasztott.
    Célunk a népdalvetélkedő megszervezésével a népdalkincsünk megőrzése, ápolása, a népdal és a népdaléneklés népszerűsítése. Célunk még a közösségformálás, a más vidékek (Nyikómente, Gagy vidéke, Küküllő-mente) népdalvilágának az elfogadása, megismerése. Elérve már a 12-ik alkalmat látjuk és hisszük, hogy a vetélkedőnek van létjogosultsága. Minden alkalommal több, mint 100 gyerek jön Etédre, és ha még hozzátesszük a faluból a községből eljövő nézőket is, akkor egy igazi tömegmozgató szerepe is van a rendezvénynek. A népdalvetélkedő minden évben azt szeretné tudatosítani, hogy fontos a hagyományokhoz való ragaszkodás, népi értékeink ismerete.
    A rendezvény sikeres lebonyolításáért köszönetet mondunk a Románia Magyar Demokrata Szövetségnek, főtámogatónknak a Communitas Alapítványnak. A rendezvényt még támogatta az Etéd község Gyerekeiért Egyesület és pár helyi és kistérségi cég, melyet ezúttal is nagyon szépen köszönünk.
                                    


Tiboldi Sándor
Programfelelős

Adventi zenés ifjúsági előadás

Adventi zenés ifjúsági előadás

-          beszámoló -

 

            Az Adventi zenés ifjúsági előadás című projekt előkészítő táborában összesen 45 fiatal vett részt. A fiatalok Etédről, Kőrispatakról, Küsmödről érkeztek, de sikerült bevonni néhány székelykeresztúri fiatalt is. A tábor programját Gilyén Levente etédi lelkipásztor, Gilyénné Bóné Katalin kőrispataki lelkipásztor, Bedő Judit Boróka a kőhalmi gyakornok lelkipásztor, Takács Zoltán Pál az Algyógyi Keresztyén Ifjúsági Központ vezetője és Takács Kató Kata az IKE önkéntese vezette. Hangszerrel kisérték az együttléteket Lukács Róbert, aki Körösfőről érkezett, Ördög Tímea, aki Régenből érkezett, akiknek besegített pár községbeli fiatal is.

A tábornak kitűzött egyik célja az adventi evangélium hirdetése a fiatalok körében a zene, ének és néptánc segítségével. E célnak megfelelően a fiatalok bibliaórákon, csoportbeszélgetéseken, énektanulásokon vettek részt. A bibliaórákat, beszélgetéseket közösségépítő játékok vezették be, melyek nagy szerepet játszottak a megfelelő légkör és bizalmi kapcsolat kialakításában. A tábor másik célja az volt, hogy az Udvarhelyi Református Egyházmegye különböző gyülekezeteiben tevékenykedő ifjúsági zenészek egymást megismerve együttest alkossanak, akik majd táborokban, különböző ifjúsági rendezvényeken szolgálhatnak. E célnak megfelelően megismerték egymást, és együtt zenéltek Csetri Lehel-Csongor, Tamási Ottó, Lukács Róbert, Ördög Tímea, Kiss Balázs, Gedő Tibor.  

A kirándulás, játékok, foglakozások után minden nap a résztvevők elfogyasztották a jól megérdemelt ebédet. A táborban résztvevők vasárnap az etédi református templomban, valamit a kőrispataki református templomban is bemutatták a tanultakat, amit nagyra értékeltek a gyülekezetek. A kiértékelésben elmondható, hogy a tábor, építő és hasznos volt. A résztvevő fiatalak az éneklés, a bibliadráma módszerének segítségével dolgozhatták fel az adventi történeteket, ismeretekkel gyarapodtak az egyházközségek történelmével kapcsolatosan, és közösségépítő játékok által tanulhatták meg az egymásra figyelést, és egymás értékelését. A táborban betanult énekeket egy előadás keretében elő is adódtak az etédi és a kőrispataki gyülekezetekben. A rendezvény sikeres lebonyolításáért köszönetet mondunk a Románia Magyar Demokrata Szövetségnek, és a Communitas Alapítványnak. A rendezvényt még támogatta az Etéd község Gyerekeiért Egyesület és pár helyi cég, melyet ezúttal is nagyon szépen köszönünk. 

Barangoljunk Székelyföldön 2015

Barangoljunk Székelyföldön című projekt keretén belül a Jósika Miklós Általános Iskola tanulói és kísérő tanárai négy kiránduláson vettek részt október és november hónap folyamán. A kirándulásoknak a célja, szülőföldünk, Székelyföld, és annak kulturális, történelmi értékeinek a megismerése. Ez fontos, hisz nem ritka azon esetek száma, amikor gyerekeink messzi tájak nevezetességeit látták már, de a közvetlen közelükben levő műemlékek, látnivalók, kulturális és történelmi értékek létéről igen keveset tudnak. 

 

A kirándulásokon részt vettek iskolánk etédi, küsmödi, siklódi és kőrispataki diákjai. A következő fontosabb objektumokat látogattuk meg:

 • a székelykeresztúri Gyárfás-kúriát és Petőfi körtefáját,
 • a szejkefürdői Orbán Balázs síremlékét és a székely kapukat,
 • a székelyudvarhelyi Emlékezés parkját
 • a zeteváraljai víztározót,
 • a Gordon tetőn levő Jézus szobrot,
 • a marosvásárhelyi várat,
 • a szovátai Medve tavat,
 • Az agyagfalvi réten található székely emlékművet
 • farkaslaki Tamási emlékházat
 • a homoródszentpáli tavakat
 • az oklándi templomot
 • a székelyzsombori Nyírő emlékházat

A kirándulások résztvevői nagyszerűen érezték magukat, élménybeszámolókat és fényképeket is bemutatva köszönjük mindazoknak a támogatást, akik segítségével részesei és megvalósítói lehettünk e projektnek:

 • Hargita megye Tanácsának köszönjük az üzemanyag támogatást,
 • a székely falvak lelkészeinek és a múzeumok dolgozóinak a tartalmas bemutatókat és kalauzolást,
 • a szülőknek a belépőjegyek kifizetését,
 • Pál Vilmos, Kiss-Márton Rozália, Koncz Klára és Bokor Klára kollégáknak a szervezést és a tanulók kísérését.

Tiboldi Sándor

 

 

DSC07187.JPGDSC07216.JPGDSC07239.JPGDSC07244.JPGDSCN1527.JPGDSCN1530.JPGDSCN1551.JPGDSCN1576.JPGDSCN1590.JPGDSCN1637.JPG

Adventre hangoló ifjúsági hétvége

Az Etédi Református Egyházközség 2015.11.12 és 2015.11.16 között ifjúsági hétvéget szervez. A hétvége célja elsősorban az, hogy a résztvevő fiatalok együtt készüljenek a karácsonyt megelőző adventi időszakra. Bibliai történetek feldolgozásával, énekek tanulásával a messiásvárás evangéliumi üzeneteit ismerhetik meg, és a várakozás idejének örömére hangolódhatnak rá.  Közösségépítő játékok, kirándulás szintén szerepel a hétvége programjában, hogy színesebbé, érdekesebbé tegye az alkalmat.

Az együtt töltött idő ünnepélyes zárásaként zenés istentiszteletre kerül sor, vasárnap 15 órától a kőrispataki református templomban. Erre az alkalomra szeretettel várják a környék fiataljait.

A hétvége másik fontos célja, hogy a résztvevő fiatalok felkészüljenek egy Krisztus eljövetelének témáját feldolgozó zenés előadásra. Az előadásra az „Adventi ifjúsági előadás a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye négy régiójában” című projekt keretében fog sor kerülni.

A rendezvény megszervezését Hargita Megye Tanácsa, a Communitas Alapítvány támogatja.

Értesítés

ÉRTESÍTÉS

 

Centrul de Distributie a Energiei Electrice  CE MT-JT Odorheiu Secuiesc aduce la cunostinţa consumatorilor de energie electrică, că in ziua de:

23 octombrie 2015 între orele 8:00 şi 15:00

se întrerupe furnizarea energiei electrice pe durata executării reparaţiilor tehnice la instalaţiile electrice în localitatățiile:

-       Praid, Corund, Atia, Ocna de Jos, Ocna de Sus, Atid, Cușmed, Șiclod, Solocma.

 

A Villamossági Vállalat Vezetősége felhívja a lakosság figyelmét, hogy:

2015 Október 23-án 8:00 és 15:00 óra között

szünetel az áramszolgáltatás javítási munkálatok végett a következő településeken:

-       Parajd, Korond, Atyha, Felsősófalva, Alsósófalva, Etéd, Küsmöd, Siklód, Szolokma.

 

 

 

ANUNT DE PARTICIPARE

  ANUNŢ DE PARTICIPARE

pentru concursul de proiecte organizat în cadrul

Programului de sprijinire a sportului din Comuna Atid, pe anul 2015

1. Autoritatea Contractantă:

Comuna Atid,  cu sediul în Atid, Str. Principală nr. 469 jud. Harghita.

 Cod Fiscal 4367884, tel. 0266-226259, fax 0266-226201.

2. Solicitanţii pot fi:

Solicitanții pot fi cluburile sportive de drept privat şi asociaţiile pe ramuri de înregistrate legal, care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a Comunei Atid.

3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:

Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000.

4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru:

 • Sportul pentru toţi - evenimente sportive
 • selecţia şi promovarea tinerilor cu calităţi deosebite

5. Suma aprobată pe anul 2015: 3500 lei.

6. Durata programului: anul 2015.

7. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte:

Solicitantul va depune propunerea de proiect pe suport hârtie în 2 exemplare la registratura Primăriei comunei Atid, cod poștal 537005, Str. Principală nr. 469 sat Atid.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 15.10.2015 , orele 13,00..

8. Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare,se pot procura de la sediul Primăriei Atid , cod poștal 537005, Str. Principală nr. 469 sat Atid. 

                                   Atid, 21.09.2015

Attachments:
Download this file (palyazati aktacsomo.zip)palyazati aktacsomo.zip[ ]91 kB

Új iskolabusz

Új iskolabusszal gazdagodott a község

ISKOLABUSZ1.jpgISKOLABUSZ2.jpgISKOLABUSZ3.jpgISKOLABUSZ4.jpg

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” - cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională -

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” - cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională -

Attachments:
Download this file (ComunicatdepresaStadiulProiectului.pdf)Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” - cofinan[Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” - cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională -]188 kB

Barangoljunk Székelyföldön -CIKK

Barangoljunk Székelyföldön című projekt keretén belül a Jósika Miklós Általános Iskola tanulói és kísérő tanárai négy kiránduláson vettek részt június hónap folyamán. A kirándulásoknak a célja, szülőföldünk, Székelyföld, és annak kulturális, történelmi értékeinek a megismerése. Ez fontos, hisz nem ritka azon esetek száma, amikor gyerekeink messzi tájak nevezetességeit látták már, de a közvetlen közelükben levő műemlékek, látnivalók, kulturális és történelmi értékek létéről igen keveset tudnak. 

Almási_barlang.JPGCsikszereda.JPGDSC05699.JPGDSC05704.JPGEzer_éves_határ.JPGGyilkos-tó.JPGGyilkos-_tó_2.JPGKápolna.JPGLázár_kastély.JPGNyerges-tető.JPGRákóczi_vár.JPGRákóczi_vár_1.JPGRákóczi_vár_2.JPGSzent-Anna_tó.JPGSzékelyderzsi_templomerőd.JPGSzékelyudvarhelyi_múzeum.JPGSzékely_Nemzeti_Múzeum.JPG

 A kirándulásokon részt vettek iskolánk etédi, küsmödi, siklódi és kőrispataki diákjai. A következő fontosabb objektumokat látogattuk meg:

 • a székelyderzsi unitárius templomerődöt a freskókkal és az évszázados hagyományokkal,
 • a homoródalmási Orbán Balázs barlangot,
 • a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum három tartalmas kiállítását – Templomok a föld alatt, Az éltető víz, Éremgyűjtemény-
 • a gyergyószárhegyi Lázár kastélyt,
 • a kézdivásárhelyi Múzeum céhtörténeti, 1848-1849-es szabadságharcra emlékező és a népviseleti kiállítását,
 • a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum tartalmas kiállítását,
 • a kisbaconi Benedek Elek emlékházat,
 • Két szép természeti látványosságot: a Gyilkos és a Szent-Anna tavat,
 • Az ezer éves határnál található Rákóczi várat,
 • Az agyagfalvi réten található székely emlékművet

Citește mai departe:Barangoljunk Székelyföldön -CIKK

Fotótábor Etéd községben

Orbán Balázs nyomdokán: fotótábor kezdődik ma Etéd községben. Hargita megye nyugati csücskében található udvarhelyszéki Etéd község ad otthont április 25. és május 2. között, sorban a XXX. – ik Orbán Balázs nevét viselő dokumentációs fotótábornak, amelyet az Udvarhelyszék Kulturális Egyesület és az Exposia Alkotócsoport szervez a helyi polgármesteri hivatal támogatásával. A Küsmőd- és a Firtos patakok találkozásánál kialakult medencében fekvő községközponthoz közigazgatásilag még Küsmőd, Siklód, Kőrispatak és Énlaka tartozik. Egykor a népi mesterségek sokaságáról, valamint a gyümölcstermesztés terén voltak messzi vidékeken ismertek ezek a falvak. Manapság hagyományos foglalkozások terén az állattenyésztés és a földművelés a meghatározó, valamint néhány mesterember is dolgozik még. A község egyes falvaiban a népi építészet szépen megőrzött remekműveivel, részleteivel lehet találkozni. Ezt a világot fogja be gépével a nyolc meghívott fotós, akik többsége erdélyi, de Magyarországról is érkezik vendég. A fotótáborok fő célja az ezredforduló eleji, gyorsan változó Udvarhelyszék hagyományos életformájának, tájainak minőségi dokumentálása, a fotográfia eszközeinek segítségével. A szervezők mindegyik fotótábor lejártával válogatott képanyagot állítanak össze, amelyekből rendszeresen szerveznek tárlatokat határon innen és túl.

 

Forrás: starradio.ro 

ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYÜJTÉS

E-hulladék

Egy újabb, mostanában sokat hallott kifejezés. Felgyorsult világunk egy újabb problémája, ami megint csak arra enged következtetni, hogy kissé rövidtávon gondolkodunk és hogy a kötelezőnek vett fejlődés "őszinte költségeit" pedig figyelmen kívül hagyjuk. Ez nem más, mint az elektronikai hulladék. A lakossági elektromos és elektronikai hulladék (e- hulladék) a legnagyobb mennyiségben a következő elektromos és elektronikai berendezésekből keletkezik: