HungarianMagyarRomanianRoEnglish (UK)

Közérdekű információk

537005, Etéd, Fő u. 469.

Hargita megye

Tel:0266-226201

Fax: 0266-226259 

comunaatid@yahoo.com

INFO

Numarul unic pentru
apeluri de urgenta este 112

 112

 

Facebook Like Box

szallazenek    

     Népi hagyományaink - mint amilyen a népdal is- megismerése, ápolása azért fontos, mert csak így tudjuk továbbvinni a szépet, a jót, a megbecsülendőt. Csak így van lehetőségünk, hogy a felbecsülhetetlen nemzeti értékeink ne sorvadjanak el, hogy apáról fiúra szálljanak. 2016. május 13-án XII. alkalommal került sor az immár hagyományossá váló Száll az ének szájról szájra népdalvetélkedőre.

    A vetélkedőt az Etéd község Gyerekeiért Egyesület a helyi Jósika Miklós Általános Iskola és a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont szervezte. E rendezvény a zene, a tánc, a hagyományőrzés ünnepe.  Három korosztály diákjai (Előkészítő osztály- II. osztály, III. osztály - IV.osztály és V.-VIII.) mutatták meg a népdaltudásukat az Etéd környéki 13 általános iskolából.
     Korosztályonként 8-10 gyerek énekelte el kedvenc népdalát és a saját népdalgyűjteményét elhozva a zsűri által kiválasztottat is. Minden korcsoportból az első három tanuló kapott díjat, valamint a két kimagasló teljesítményt nyújtó diák az egész mezőnyből. Kiosztódott még 2-2 dicséret is. Az idei versenyen két korosztályban is több I., II és III díjat osztottak.
     A díjkiosztás után minden résztvevő elfogyasztotta a jól megérdemelt ebédet.
    A korosztályok közötti szünetekben közös népdaléneklésre került sor és felléptek a helyi iskola furulya együttese, és a székelykeresztúri Kispipacsok néptáncegyüttes is. A népdalvetélkedőn szép számban részt vett a falu felnőtt lakossága is.
Az etédi kultúrotthon a faluból kölcsönzött népművészeti tárgyak segítségével volt díszítve, amely így egy régi hagyományos érzést árasztott.
    Célunk a népdalvetélkedő megszervezésével a népdalkincsünk megőrzése, ápolása, a népdal és a népdaléneklés népszerűsítése. Célunk még a közösségformálás, a más vidékek (Nyikómente, Gagy vidéke, Küküllő-mente) népdalvilágának az elfogadása, megismerése. Elérve már a 12-ik alkalmat látjuk és hisszük, hogy a vetélkedőnek van létjogosultsága. Minden alkalommal több, mint 100 gyerek jön Etédre, és ha még hozzátesszük a faluból a községből eljövő nézőket is, akkor egy igazi tömegmozgató szerepe is van a rendezvénynek. A népdalvetélkedő minden évben azt szeretné tudatosítani, hogy fontos a hagyományokhoz való ragaszkodás, népi értékeink ismerete.
    A rendezvény sikeres lebonyolításáért köszönetet mondunk a Románia Magyar Demokrata Szövetségnek, főtámogatónknak a Communitas Alapítványnak. A rendezvényt még támogatta az Etéd község Gyerekeiért Egyesület és pár helyi és kistérségi cég, melyet ezúttal is nagyon szépen köszönünk.
                                    


Tiboldi Sándor
Programfelelős

Adventi zenés ifjúsági előadás

Adventi zenés ifjúsági előadás

-          beszámoló -

 

            Az Adventi zenés ifjúsági előadás című projekt előkészítő táborában összesen 45 fiatal vett részt. A fiatalok Etédről, Kőrispatakról, Küsmödről érkeztek, de sikerült bevonni néhány székelykeresztúri fiatalt is. A tábor programját Gilyén Levente etédi lelkipásztor, Gilyénné Bóné Katalin kőrispataki lelkipásztor, Bedő Judit Boróka a kőhalmi gyakornok lelkipásztor, Takács Zoltán Pál az Algyógyi Keresztyén Ifjúsági Központ vezetője és Takács Kató Kata az IKE önkéntese vezette. Hangszerrel kisérték az együttléteket Lukács Róbert, aki Körösfőről érkezett, Ördög Tímea, aki Régenből érkezett, akiknek besegített pár községbeli fiatal is.

A tábornak kitűzött egyik célja az adventi evangélium hirdetése a fiatalok körében a zene, ének és néptánc segítségével. E célnak megfelelően a fiatalok bibliaórákon, csoportbeszélgetéseken, énektanulásokon vettek részt. A bibliaórákat, beszélgetéseket közösségépítő játékok vezették be, melyek nagy szerepet játszottak a megfelelő légkör és bizalmi kapcsolat kialakításában. A tábor másik célja az volt, hogy az Udvarhelyi Református Egyházmegye különböző gyülekezeteiben tevékenykedő ifjúsági zenészek egymást megismerve együttest alkossanak, akik majd táborokban, különböző ifjúsági rendezvényeken szolgálhatnak. E célnak megfelelően megismerték egymást, és együtt zenéltek Csetri Lehel-Csongor, Tamási Ottó, Lukács Róbert, Ördög Tímea, Kiss Balázs, Gedő Tibor.  

A kirándulás, játékok, foglakozások után minden nap a résztvevők elfogyasztották a jól megérdemelt ebédet. A táborban résztvevők vasárnap az etédi református templomban, valamit a kőrispataki református templomban is bemutatták a tanultakat, amit nagyra értékeltek a gyülekezetek. A kiértékelésben elmondható, hogy a tábor, építő és hasznos volt. A résztvevő fiatalak az éneklés, a bibliadráma módszerének segítségével dolgozhatták fel az adventi történeteket, ismeretekkel gyarapodtak az egyházközségek történelmével kapcsolatosan, és közösségépítő játékok által tanulhatták meg az egymásra figyelést, és egymás értékelését. A táborban betanult énekeket egy előadás keretében elő is adódtak az etédi és a kőrispataki gyülekezetekben. A rendezvény sikeres lebonyolításáért köszönetet mondunk a Románia Magyar Demokrata Szövetségnek, és a Communitas Alapítványnak. A rendezvényt még támogatta az Etéd község Gyerekeiért Egyesület és pár helyi cég, melyet ezúttal is nagyon szépen köszönünk. 

Barangoljunk Székelyföldön 2015

Barangoljunk Székelyföldön című projekt keretén belül a Jósika Miklós Általános Iskola tanulói és kísérő tanárai négy kiránduláson vettek részt október és november hónap folyamán. A kirándulásoknak a célja, szülőföldünk, Székelyföld, és annak kulturális, történelmi értékeinek a megismerése. Ez fontos, hisz nem ritka azon esetek száma, amikor gyerekeink messzi tájak nevezetességeit látták már, de a közvetlen közelükben levő műemlékek, látnivalók, kulturális és történelmi értékek létéről igen keveset tudnak. 

 

A kirándulásokon részt vettek iskolánk etédi, küsmödi, siklódi és kőrispataki diákjai. A következő fontosabb objektumokat látogattuk meg:

 • a székelykeresztúri Gyárfás-kúriát és Petőfi körtefáját,
 • a szejkefürdői Orbán Balázs síremlékét és a székely kapukat,
 • a székelyudvarhelyi Emlékezés parkját
 • a zeteváraljai víztározót,
 • a Gordon tetőn levő Jézus szobrot,
 • a marosvásárhelyi várat,
 • a szovátai Medve tavat,
 • Az agyagfalvi réten található székely emlékművet
 • farkaslaki Tamási emlékházat
 • a homoródszentpáli tavakat
 • az oklándi templomot
 • a székelyzsombori Nyírő emlékházat

A kirándulások résztvevői nagyszerűen érezték magukat, élménybeszámolókat és fényképeket is bemutatva köszönjük mindazoknak a támogatást, akik segítségével részesei és megvalósítói lehettünk e projektnek:

 • Hargita megye Tanácsának köszönjük az üzemanyag támogatást,
 • a székely falvak lelkészeinek és a múzeumok dolgozóinak a tartalmas bemutatókat és kalauzolást,
 • a szülőknek a belépőjegyek kifizetését,
 • Pál Vilmos, Kiss-Márton Rozália, Koncz Klára és Bokor Klára kollégáknak a szervezést és a tanulók kísérését.

Tiboldi Sándor

 

 

DSC07187.JPGDSC07216.JPGDSC07239.JPGDSC07244.JPGDSCN1527.JPGDSCN1530.JPGDSCN1551.JPGDSCN1576.JPGDSCN1590.JPGDSCN1637.JPG

Adventre hangoló ifjúsági hétvége

Az Etédi Református Egyházközség 2015.11.12 és 2015.11.16 között ifjúsági hétvéget szervez. A hétvége célja elsősorban az, hogy a résztvevő fiatalok együtt készüljenek a karácsonyt megelőző adventi időszakra. Bibliai történetek feldolgozásával, énekek tanulásával a messiásvárás evangéliumi üzeneteit ismerhetik meg, és a várakozás idejének örömére hangolódhatnak rá.  Közösségépítő játékok, kirándulás szintén szerepel a hétvége programjában, hogy színesebbé, érdekesebbé tegye az alkalmat.

Az együtt töltött idő ünnepélyes zárásaként zenés istentiszteletre kerül sor, vasárnap 15 órától a kőrispataki református templomban. Erre az alkalomra szeretettel várják a környék fiataljait.

A hétvége másik fontos célja, hogy a résztvevő fiatalok felkészüljenek egy Krisztus eljövetelének témáját feldolgozó zenés előadásra. Az előadásra az „Adventi ifjúsági előadás a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye négy régiójában” című projekt keretében fog sor kerülni.

A rendezvény megszervezését Hargita Megye Tanácsa, a Communitas Alapítvány támogatja.

ÉRTESÍTÉS

 

Centrul de Distributie a Energiei Electrice  CE MT-JT Odorheiu Secuiesc aduce la cunostinţa consumatorilor de energie electrică, că in ziua de:

23 octombrie 2015 între orele 8:00 şi 15:00

se întrerupe furnizarea energiei electrice pe durata executării reparaţiilor tehnice la instalaţiile electrice în localitatățiile:

-       Praid, Corund, Atia, Ocna de Jos, Ocna de Sus, Atid, Cușmed, Șiclod, Solocma.

 

A Villamossági Vállalat Vezetősége felhívja a lakosság figyelmét, hogy:

2015 Október 23-án 8:00 és 15:00 óra között

szünetel az áramszolgáltatás javítási munkálatok végett a következő településeken:

-       Parajd, Korond, Atyha, Felsősófalva, Alsósófalva, Etéd, Küsmöd, Siklód, Szolokma.

 

 

 

  ANUNŢ DE PARTICIPARE

pentru concursul de proiecte organizat în cadrul

Programului de sprijinire a sportului din Comuna Atid, pe anul 2015

1. Autoritatea Contractantă:

Comuna Atid,  cu sediul în Atid, Str. Principală nr. 469 jud. Harghita.

 Cod Fiscal 4367884, tel. 0266-226259, fax 0266-226201.

2. Solicitanţii pot fi:

Solicitanții pot fi cluburile sportive de drept privat şi asociaţiile pe ramuri de înregistrate legal, care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a Comunei Atid.

3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:

Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000.

4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru:

 • Sportul pentru toţi - evenimente sportive
 • selecţia şi promovarea tinerilor cu calităţi deosebite

5. Suma aprobată pe anul 2015: 3500 lei.

6. Durata programului: anul 2015.

7. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte:

Solicitantul va depune propunerea de proiect pe suport hârtie în 2 exemplare la registratura Primăriei comunei Atid, cod poștal 537005, Str. Principală nr. 469 sat Atid.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 15.10.2015 , orele 13,00..

8. Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare,se pot procura de la sediul Primăriei Atid , cod poștal 537005, Str. Principală nr. 469 sat Atid. 

                                   Atid, 21.09.2015

Attachments:
Download this file (palyazati aktacsomo.zip)palyazati aktacsomo.zip[ ]91 kB

Új iskolabusszal gazdagodott a község

ISKOLABUSZ1.jpgISKOLABUSZ2.jpgISKOLABUSZ3.jpgISKOLABUSZ4.jpg

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” - cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională -

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” - cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională -

Attachments:
Download this file (ComunicatdepresaStadiulProiectului.pdf)Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” - cofinan[Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” - cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională -]188 kB

Barangoljunk Székelyföldön című projekt keretén belül a Jósika Miklós Általános Iskola tanulói és kísérő tanárai négy kiránduláson vettek részt június hónap folyamán. A kirándulásoknak a célja, szülőföldünk, Székelyföld, és annak kulturális, történelmi értékeinek a megismerése. Ez fontos, hisz nem ritka azon esetek száma, amikor gyerekeink messzi tájak nevezetességeit látták már, de a közvetlen közelükben levő műemlékek, látnivalók, kulturális és történelmi értékek létéről igen keveset tudnak. 

Almási_barlang.JPGCsikszereda.JPGDSC05699.JPGDSC05704.JPGEzer_éves_határ.JPGGyilkos-tó.JPGGyilkos-_tó_2.JPGKápolna.JPGLázár_kastély.JPGNyerges-tető.JPGRákóczi_vár.JPGRákóczi_vár_1.JPGRákóczi_vár_2.JPGSzent-Anna_tó.JPGSzékelyderzsi_templomerőd.JPGSzékelyudvarhelyi_múzeum.JPGSzékely_Nemzeti_Múzeum.JPG

 A kirándulásokon részt vettek iskolánk etédi, küsmödi, siklódi és kőrispataki diákjai. A következő fontosabb objektumokat látogattuk meg:

 • a székelyderzsi unitárius templomerődöt a freskókkal és az évszázados hagyományokkal,
 • a homoródalmási Orbán Balázs barlangot,
 • a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum három tartalmas kiállítását – Templomok a föld alatt, Az éltető víz, Éremgyűjtemény-
 • a gyergyószárhegyi Lázár kastélyt,
 • a kézdivásárhelyi Múzeum céhtörténeti, 1848-1849-es szabadságharcra emlékező és a népviseleti kiállítását,
 • a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum tartalmas kiállítását,
 • a kisbaconi Benedek Elek emlékházat,
 • Két szép természeti látványosságot: a Gyilkos és a Szent-Anna tavat,
 • Az ezer éves határnál található Rákóczi várat,
 • Az agyagfalvi réten található székely emlékművet

Read more: Barangoljunk Székelyföldön -CIKK

Fotótábor Etéd községben

Orbán Balázs nyomdokán: fotótábor kezdődik ma Etéd községben. Hargita megye nyugati csücskében található udvarhelyszéki Etéd község ad otthont április 25. és május 2. között, sorban a XXX. – ik Orbán Balázs nevét viselő dokumentációs fotótábornak, amelyet az Udvarhelyszék Kulturális Egyesület és az Exposia Alkotócsoport szervez a helyi polgármesteri hivatal támogatásával. A Küsmőd- és a Firtos patakok találkozásánál kialakult medencében fekvő községközponthoz közigazgatásilag még Küsmőd, Siklód, Kőrispatak és Énlaka tartozik. Egykor a népi mesterségek sokaságáról, valamint a gyümölcstermesztés terén voltak messzi vidékeken ismertek ezek a falvak. Manapság hagyományos foglalkozások terén az állattenyésztés és a földművelés a meghatározó, valamint néhány mesterember is dolgozik még. A község egyes falvaiban a népi építészet szépen megőrzött remekműveivel, részleteivel lehet találkozni. Ezt a világot fogja be gépével a nyolc meghívott fotós, akik többsége erdélyi, de Magyarországról is érkezik vendég. A fotótáborok fő célja az ezredforduló eleji, gyorsan változó Udvarhelyszék hagyományos életformájának, tájainak minőségi dokumentálása, a fotográfia eszközeinek segítségével. A szervezők mindegyik fotótábor lejártával válogatott képanyagot állítanak össze, amelyekből rendszeresen szerveznek tárlatokat határon innen és túl.

 

Forrás: starradio.ro 

Kedvezmény a méhészeknek

Kedvezmény a méhészeknek, pontosabban a méhszállító autókra. 

A 383/2013-as törvény értelmében adókedvezményben adómentességet élveznek a méhszállító autók. 

Read more: Kedvezmény a méhészeknek

ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYÜJTÉS

E-hulladék

Egy újabb, mostanában sokat hallott kifejezés. Felgyorsult világunk egy újabb problémája, ami megint csak arra enged következtetni, hogy kissé rövidtávon gondolkodunk és hogy a kötelezőnek vett fejlődés "őszinte költségeit" pedig figyelmen kívül hagyjuk. Ez nem más, mint az elektronikai hulladék. A lakossági elektromos és elektronikai hulladék (e- hulladék) a legnagyobb mennyiségben a következő elektromos és elektronikai berendezésekből keletkezik: